Instal·lacions

 F1
Al llarg de la nostra trajectòria professional hem realitzat instal·lacions a: Hospitals, clíniques, discoteques, centres comercials, escoles, edificis plurifamiliars, habitatges unifamiliars, botigues, centres de diàlisis, despatxos, fàbriques, magatzems, habitatges domòtiques, tallers, centres tecnològics, benzineres, sales de festes, restaurants, bars, laboratoris, piscines, biblioteques, enllumenat públic, cinemes, magatzems de distribució, concessionaris de cotxes, exposicions, indústries químiques, indústries tèxtils, centres de salut, fires, entitats bancàries,  …